Extended legal expertise, well understood cases, practical solutions
A maximum of efficiency.

Procedura de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole

Vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan a fost supusa unor condiții drastice, potrivit dispozițiilor Legii 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan.

Primul pas ce trebuie urmat în cazul în care v-ați hotărât să înstrăinați un teren agricol din extravilan este să faceți o ofertă de vânzare preemtorilor, adică acelor persoane care au un drept preferabil înaintea altora la cumpărarea terenului dumneavoastră. Cine sunt aceștia? Potrivit legii enunțate, au drept de preemțiune la cumpărarea terenului agricol din extravilan: coproprietarii terenului, arendaşii, proprietarii vecini, precum şi statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului, în această ordine, la preţ şi în condiţii egale.

Oferta, însoțită de cererea de afișare a acesteia precum și de actele doveditoare, se depune la Primăria din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul.

Primăria are obligaţia să afişeze timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul său şi, după caz, pe pagina de internet a acesteia.

Preemptorii interesati trebuie să îşi manifeste în scris intenţia de cumpărare, să comunice acceptarea ofertei vânzătorului şi să o înregistreze la sediul primăriei unde aceasta a fost afişată.

Daca nu exista preemptori interesati si nici unul nu îşi manifestă intenţia de a cumpăra terenul in interiorul termenului de 30 zile, atunci vânzarea terenului este liberă, cu respectarea celorlalte dispozitii legale.

Verificarea respectarii acestei proceduri revine  structurilor teritoriale sau centrale dupa caz (in functie de suprafata de teren ce se doreste a fi înstrăinată) de la locul situării imobilului, care, în cazul acceptării ofertei de vreunul din preemptorii interesați, vor emite un aviz final necesar încheierii contractului de vânzare cumpărare în forma autentică sau pronunțării unei hotărâri judecatorești care ține loc de contract de vânzare cumparare.

ATENTIE: Vânzarea liberă a terenului la un preţ mai mic decât cel cerut în oferta de vânzare sau în condiţii mai avantajoase decât cele arătate în aceasta atrage nulitatea absolută.