Extended legal expertise, well understood cases, practical solutions
A maximum of efficiency.

Law to date

Legea privind reforma in domeniul sănătății a fost modificată prin Ordonanța 11/2015 care reglementează competența pentru acreditarea unităților sanitare in sarcina Autorității Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate - instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate...

discover the rest...

Legal reference

Vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan a fost supusa unor condiții drastice, potrivit dispozițiilor Legii 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan. Primul pas ce trebuie urmat în cazul...

discover the rest...